DSC_0008.JPGDSC_0028.JPGDSC_0057.JPGDSC_0072.JPGDSC_0145.JPGDSC_0156.JPGDSC_0194.JPGadvertisement.jpg

 

 (Last Date 19/09/2019)new

Adv.

Tender Adervisement Download

કલર

કલર કામગીરી -૨૦૧૯-૨૦ Download

જેસીબી ટ્રેક્ટર રોલર

જેસીબી ટ્રેક્ટર રોલર કામગીરી-૨૦૧૯-૨૦ Download

તકતી

તકતી કામગીરી -૨૦૧૯-૨૦ Download

પાર્ટીશન 

પાર્ટીશન કામગીરી -૨૦૧૯-૨૦ Download

ફેબ્રિકેશન 

ફેબ્રિકેશન કામગીરી -૨૦૧૯-૨૦ Download

મેંગલોરી ટાઈલ્સ

મેંગલોરી ટાઈલ્સ એફ આર પી શીટ કામગીરી-૨૦૧૯-૨૦ Download

સિવિલ

સિવિલ કામગીરી -૨૦૧૯-૨૦ Download

સીલીંગ

સીલીંગ કામગીરી -૨૦૧૯-૨૦ Download

 

Computer/IT Releted Tender

 

કોમ્પ્યુટર

કોમ્પ્યુટર ખરીદી ટેન્ડર-૨૦૧૯-૨૦ Download

કોમ્પ્યુટર-AMC 

કોમ્પ્યુટર-પ્રિન્ટર એએમસી ટેન્ડર-૨૦૧૯-૨૦ Download